مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
Linux 50MB -

فضا : 50 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور: LiteSpeed Web Server

Linux 100MB -

فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور: LiteSpeed Web Server

Linux 200MB -

فضا: 200 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور: LiteSpeed Web Server


Linux 500MB -

فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات نامحدود
وب سرور: LiteSpeed Web Server

Linux 1000MB -

فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور: LiteSpeed Web Server

Linux 2000MB -

فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
سایر امکانات : نامحدود
وب سرور: LiteSpeed Web Server

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.215.182.81) وارد شده اید.