جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.com 1 32,000 تومان N/A N/A
.ir 1 5,000 تومان N/A N/A
.org 1 35,000 تومان N/A N/A
.in 1 32,000 تومان N/A N/A
.net 1 32,000 تومان N/A N/A
.biz 1 37,000 تومان N/A N/A
.info 1 30,000 تومان N/A N/A